KORROSION | OVERFLADEBEHANDLING

HVAD ER KORROSION?

Korrosion er uønsket kemisk nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved lufts eller ved vands påvirkning. Det danske klima er aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Det er derfor nødvendigt at beskytte metallerne og at udføre konstruktionerne med omtanke.


GENERELT OM OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLPROFILER

Ved korrosion forstås generelt nedbrydning af et materiale ved reaktion med omgivelserne. Korrosion anvendes fortrinsvis om metalliske materialer.

 

Materialers korrosionsegenskaber afhænger ud over deres sammensætning, struktur og behandling i høj grad af det medium og det miljø, som de udsættes for. Dette betegnes som korrosionsmiljøet.

 

Det danske klima er aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Det er derfor nødvendigt at beskytte metallerne og at udføre konstruktionerne med omtanke.

 

 

VALG AF OVERFLADE

Valg af overflade er ekstremt vigtig for at sikre den ønskede levetid på stålprofiler. I fagsprog taler man om korrosionsklasser C1-C5, men når levetiden af stålet skal beregnes/vurderes skal man vide i hvilket korrosionsmiljø materialet skal befinde sig. Herefter kan der oplyses en tidsbegrænsning.

 

Levetiden vil alt andet lige ændre sig, alt efter hvilket korrosionsmiljø, som materialet vil befinde sig i. Omvendt kan man sige, at korrosionsklasserne spænder ret vidt og behovet for levetid kan variere.

 

For mere nøjagtigt at afgøre, hvilken overfladebehandling dit projekt kræver, bør du læse nedenstående og kontakte Triplans tekniske afdeling, som vil fungere som din sparringspartner.


OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLPROFILER

Overfladebehandling af stålprofiler

VALG AF KORROSIONSKLASSER

Triplan benytter sig kun af anerkendte europæiske stålværker. Vi har stål på lager, der opfylder krav fra C1 til C5.

Triplan ståloversigt viser de ståltyper, Triplan benytter i produktionen.* 
For stålprofiler, som er indbygget uden for vindtætte gipsplader, benyttes stål af typen AZ 185, der er godkendt til korrosionsklasse C4 eller ZM 310, der godkendt til korrosionsklasse C5. 

 

Oversigt over Triplan stål

 

*Triplan forbeholder sig retten til at erstatte materialerne i tabel 3 med tilsvarende eller bedre materialer, ligesom ændringer kan forekomme da produkterne er under konstant udvikling mod mere effektive korrosionsbeskyttende og mere miljøvenlige overflader.   

 

 

KORROSIONSEVNE

Triplan benytter kun de absolut bedste materialer, men selvom materialerne er godkendt til C4 og C5, skal man være opmærksom på, at efter bearbejdning såsom valsning, stansning af ventilationshuller og klippekanter, må der påregnes en reduceret korrosionsevne (kontakt Triplans tekniske afdeling for afklaringer omkring dette). Efter bearbejdning vil AZ 185 typisk være C3 og ZM 310 C4, dog kan ZM 310 ofte benyttes i C5-miljøer. Materialer som AZ 185 og ZM 310 har en selvhelende effekt, dvs. at frie kanter til en vis grad beskyttes af det galvaniske element, der dannes, når pladen udsættes for fugt.

 

 

Legeringens selv-helende evner

SPÆNDINGSRÆKKEN

Det galvaniske element dannes pga. spændingsforskel mellem metallerne. Spændingsrækken er en liste over alle metaller, hvor det enkelte metal er anbragt i rækkefølge efter hvor villigt, det er til at indgå i kemiske forbindelser med andre metaller.

Spændingsrækken

Spændingsrækken bruges til at påvise, hvilket metal tilstødende materialer skal være i for at sikre, at det er stålprofilet, der beskyttes og får gavn af overfladelegeringen aluzink eller zinkmagnesiums egenskaber. Det metal, som har den mest positive ladning, vil få gavn af den selvhelende effekt.

 

Skruer og bolte har en lille overflade i forhold til overfladen på stålet. Triplan anbefaler at benytte skruer med samme overflade (potentiale) som stålprofilerne og deres overfladebelægning, gerne galvaniserede skruer. Benyttes der rustfri skruer, anbefaler vi skruer med aluminiumsskive og gummipakning for at forhindre galvanisk tæring.

 

Jf. Teknologisk Institut bruges der hvert år op imod 3-4% af de industrielle landes BNP på at udbedre konsekvenserne af korrosionsrelaterede problematikker.

 

Se rapport om Korrosion, Beskyttelse og Levetid fra Teknologisk Institut her

 

 


VIGTIGT

 


•  AZ 185 kan ikke benyttes direkte mod alkaliske plader


•  Profiler med overflade AZ 185 kan anvendes i korrosionsklasse C1-C3


•  Profiler med overflade ZM 310 og ZM 430 kan anvendes i C1-C4 (C5 kontakt Triplan)


•  Alt kontakt mellem stål og våde isoleringsmaterialer, våd beton/cementbaserede plader, vådt tømmer, trykimprægneret træ og andre lignende korrosive produkter skal undgås


•  Triplan produkter må ikke anvendes i særlig aggressive miljøer uden forudgående aftale med Triplan. det være sig f.eks. svømmehaller, i luft med højt saltindhold, i konstant kontakt med vand, eller i forbindelse med kemikalier, røg, kobber, bly, husdyrgødning, støv og aske eller andre lignende korrosive miljøer.
 

 

Se Swedish Technical Approval på vores side med download 


Få mere at vide om:

Bygningsprofiler

Til toppen

Til toppen