EN 1090-CERTIFICERING

Triplan er EN 1090-certificeret

EN 1090-1 er en harmoniseret standard for bærende stål- og aluminiums-konstruktioner, og europæisk lov kræver, at alle byggevarer skal CE-mærkes, såfremt der findes en harmoniseret standard.

Formålet med certificeringen er at vise, at fabrikanten tager ansvar for, at deres produkter indenfor bærende stål- og aluminiums-konstruktioner er CE-mærkede og opfylder europæisk lovgivning.

 

Fabrikanten står inde for, at byggevarens ydeevne er bestemt ud fra den harmoniserede standard, og at varen er underlagt en produktionskontrol, der skal sikre, at den deklarerede ydeevne er til stede.  CE-mærkningen sikrer samtidig byggevarernes frie bevægelighed i den europæiske union.

 

Fuld sporbarhed fra mine til kunde

Triplans EN 1090-certificering er din garanti for, at vi har fuld sporbarhed fra mine til kunde, og at vi kan levere CE-mærkede bærende stål- og aluminiums-konstruktioner. 

 

Vi er godt rustet til at klare fremtidens konkurrencevilkår, og dette kommer vores kunder til gode.

 

Triplan lægger stor vægt på kvalitet, og vi går højt op i at have styr på alle processer fra udvikling til produktion og levering. Det mener vi skaber den bedste grobund for tillid mellem kunde og leverandør. En tillid, som bl.a. opretholdes gennem vores egne audits og de løbende efterprøvninger, som certificeringsmyndigheden gennemfører og dokumenterer.

 

Se EN-certifikat her

 

 


 

 

Triplan certifikat EN1090 fra Dancert

EN 1090-certifikat

Certifikat nr. 1073-CPR-454-1
Dancert, Teknologisk Institut


 

 

 

 

De opgivne oplysninger og data på indeværende webside er Triplan International A/S's
ejendom og må ikke kopieres, reproduceres, gengives eller videregives til andre, hverken
samlet eller i brudstykker uden Triplan International A/S 's forudgående skriftlige samtykke.